Välkommen till Iris!

Välkommen till Iris!

 Dekorativt element

Hos oss på Iris jobbar vi mycket med olika versioner av kommunikation.

Vi använder oss av bildstöd, tecken och även verbal kommunikation med barnen. Alla våra barn kommunicerar på svenska eller engelska med varandra och med oss pedagoger.

Barnen arbetar varje vecka utifrån ett tema som ingår efter de mål som finns i läroplanen. Och vi arbetar medvetet med att förstärka alla barns kommunikation via alla våra aktiviteter och vi använder många bilder och kommunikationshjälpmedel för att förstärka barnens språkutveckling.

Barnen har lärt sig bland annat att teckna dagarnas färger och kan associera det med dagen och vilken aktivitet vi gör den dagen. Med hjälp av bildstödet vi har uppsatt på avdelningen kan barnen peka och förklara vad vi gör om dagarna.

 Dekorativt element

Fler nyheter

Exempel på veckoschema från måndag till söndag.

Välkommen till Neilos!

På Neilos lägger vi stor vikt på att undervisa barnen i människors lika värde.

Läs mer
Ett barn gör handavtryck på ett papper med hjälp av en pedagog.

Välkommen till Gaia!

Språkutveckling genom estetiska uttryck.

Läs mer