En miljö för trygghet,
lek och lärande

Välkommen till Thoren Framtid!
  Dekorativt element
SÅ HÄR TÄNKER VI

Vi förbereder ditt barn för framtiden

På Thoren Framtids förskolor lägger vi grunden för det lustfyllda livslånga lärandet och förbereder barnen för fortsatt utbildning i grundskolan. Verksamheten utgår från nationella mål för förskolan och barnens intresse för att skapa nyfikenhet och lust till att lära. Hos oss får barnen lära genom leken och genom att försöka, undersöka, vara kreativa och fantisera. Barnen ges möjlighet att upptäcka och utforska sin omvärld med stöd av andra medforskare. Vi ger oss därför gärna i väg och upptäcker den inspirerande närmiljön runtomkring förskolan.

Läs mer om hur vi tänker
Tre killar på Thoren Framtid Förskola räknar leksaksbananer som de hänger upp på en plast-apa som står på ett ljusbord
VÅR PEDAGOGIK

Lärandets tre byggstenar

Förutom förskolans nationella mål såsom Läroplanen för förskolan, Skollagen och Barnkonventionen har vi på Thoren Framtid ett pedagogiskt koncept – Den pedagogiska diamanten – som tillsammans skapar en miljö för trygghet, lek och lärande.

Läs mer om vår pedagogik
En tjej  på Thoren Framtid Förskola bygger med Duplo-lego
 Dekorativt element

Så här säger barnen

Vi frågade vad som är roligast på Thoren Framtid – här är svaren!
Eleven Melker
“Att leka med lego!”

Melker

4 år
Eleven Elvira
“Jag tycker om att rita och fylla i målarbilder.”

Elvira

5 år
Eleven Sally
“Att rita, men inte på morgonen. Då tycker jag om att leka. Jag tycker om att leka i hemvrån och klä ut mig!”

Sally

4 år

Säkerställ en plats nu

Vill du ge ditt barn de bästa förutsättningarna för att ta sig an framtidens utmaningar? Då ska du se till att ställa ditt barn i kö nu.