Vi förbereder ditt barn för framtiden

Alla barn bär på oändligt många möjligheter och det är vårt uppdrag att lyfta varje barns unika möjligheter. På Thoren Framtid får barnen genom leken och i trygga relationer utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Utbildningen uppmuntrar och utmanar barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
 Dekorativt element
Barnens intressen och vad som är meningsfullt för dem ligger till grund för undervisningen i förskolan. Den dagen de lämnar förskolan för att börja i grundskolan har de med sig en stark grund för en fortsatt givande skolgång, lusten att lära, viljan att utforska en spännande omvärld samt en stark tro på sig själva och sina förmågor. Hos oss växer barnet och blir till trygga individer med förståelse för andra och sig själva.

Vi förbereder ditt barn för framtiden

På Thoren Framtids förskolor lägger vi grunden för det lustfyllda livslånga lärandet och förbereder barnen för fortsatt utbildning i grundskolan. Verksamheten utgår från nationella mål för förskolan och barnens intressen med syfte att skapa nyfikenhet och lust att lära. Hos oss får barnen lära genom leken och genom att försöka, undersöka, vara kreativa samt utforska omvärlden. Vi ger oss gärna i väg och upptäcker den inspirerande närmiljön runtomkring förskolan.
räknar bananer med hjälp av en leksasapaEn tjej som leker kurragömma och gömmer sig bakom ett trädEn tjej som cyklar utomhus på en trehjuling
Dekorativt element
Hos oss växer förskolebarnen och blir till trygga individer med förståelse för andra och sig själva. Som modiga, kraftfyllda, passionerade personer kommer de att kunna nå hur långt som helst i livet. Och med mycket hjärta kan de hjälpa andra att nå lika långt.

På Thoren Framtids förskola får barnen:

Pratbubbla med texten "Jag vågar!"

MOD

till att våga vara annorlunda och stå upp för andra.
+
Pratbubbla med texten "Jag kan!"

KRAFT

till att fortsätta försöka, även när något känns svårt.
+
Pratbubbla med texten "Jag vill!"

PASSION

till lärandet och de uppdrag de kommer att få genom skolgången.
Pratbubbla med texten "En för alla, alla för en: på Thoren Framtid ska alla med!"
 Dekorativt element