Så här bygger vi den bästa
grunden för barnens framtid.

Barnen får hos oss utifrån tre pedagogiska byggstenar lära sig genom att försöka, undersöka, fantisera och fatta egna beslut. Genom att vi använder varje del i vår pedagogik utvecklas förskolebarnen och blir väl förberedda för grundskolan och en färgfylld, spännande framtid.
Pil nedåt
 Dekorativt element
1

Digitalt lärande

Det digitala blir en allt större del av våra liv, och alltmer integrerat i hur vi tänker och kommunicerar. Därför lär vi ut om och skapar en vana och förståelse för digitala verktyg, något som ger barnen ett försprång in i framtiden.

Två killar som bygger med klossar på ett ljusbord
2

Verkligt lärande

Vi använder oss av lärorika projekt med en koppling till samhället. Barnen lär sig då om omvärlden och får en större förståelse för sig själva och för andra. Det verkliga lärandet blir som ett fönster mot allt spännande som väntar.

En tej som står i en mini-kiosk utomhus
3

Personligt lärande

Vi tar till vara på alla barns unika möjligheter genom att uppmuntra deras förmågor, egenskaper och intressen. Ett stort fokus är att skapa trygga relationer, både med andra barn och med våra engagerade pedagoger och personal. Alla barn ska känna sig sedda och uppskattade för den de är på Thoren framtid, vilket skapar en stadig grund inför framtiden.

Ett barn som leker med modellera