Så här förbereder vi barnen för framtiden

Att lära sig nya saker kan både vara svårt och spännande. Genom att undervisningen i förskolan utgår ifrån barnen och deras intressen och frågor väcks nyfikenhet och lusten för lärandet. Våra pedagoger är närvarande och samspelande med barnen för att både utmana och stötta dem i sitt lärande.
Pil nedåt
 Dekorativt element

Thoren Framtids pedagogiska diamant

Förutom förskolans nationella mål så som Läroplanen för förskolan, Skollagen och Barnkonventionen har vi på Thoren Framtid ett pedagogiskt koncept – Den pedagogiska diamanten som bygger på tre delar som tillsammans skapar formen av en pedagogisk diamant.  

Delarna är Verkligt, Personligt och Digitalt.

illustration av Thoren Framtids pedagogiska diamant med delarna Det personliga, verkliga och digitala lärandet.
1

Verkligt

Vi använder oss av lärorika projekt med koppling till samhället. Barnen lär sig då om sin omvärld och får en större förståelse för sig själva och för andra. Det verkliga lärandet blir som ett fönster mot allt spännande som väntar.

Två killar som bygger med klossar på ett ljusbord
2

Personligt

Vi tar vara på alla barns unika möjligheter genom att uppmuntra deras förmågor, egenskaper och intressen. Ett stort fokus är att skapa trygga relationer, både med andra barn och med våra engagerade pedagoger och personal. Alla barn ska känna sig sedda och uppskattade för den de är, vilket skapar en stadig grund inför framtiden.

En tej som står i en mini-kiosk utomhus
3

Digitalt

Vi använder moderna metoder och de spännande möjligheter som digitaliseringen ger. Med digitala verktyg kan vi ta oss till spännande platser, upptäcka det osynliga, kommunicera, vara kreativa och skapa fantastiska lärmiljöer.

Ett barn som leker med modellera