Vår pedagogik

Trygghet. Lek. Lärande
Pil nedåt
 Dekorativt element

Thoren Framtid finns för att varje barn ska kunna trivas, lära och nå så långt som möjligt i sin utveckling. Utöver förskolans nationella mål följer vi vår pedagogiska diamant, som skapar en miljö för trygghet, lek och lärande.

Illustration av Thoren Framtids pedagogiska diamant med delarna Trygghet, lek och lärande.
1

Trygghet

Trygghet är en förutsättning för välmående, lärande och utveckling. Därför lägger vi stort fokus på att skapa en miljö av gemenskap, glädje och omtanke.  

  • Pedagogerna lär känna varje barn på riktigt.
  • Barnen får utrymme att vara sig själva, leka och lära tillsammans med andra.
  • Aktivitet balanserat med lugn och ro.
Två killar som bygger med klossar på ett ljusbord
2

Lek

För oss är det viktigt att erbjuda händelserika dagar. Utöver att leka och skapa i vår kreativa förskolemiljö tycker vi om att utforska världen utanför skolans väggar. Vi beger oss ofta ut i samhället och naturen för att upptäcka.  

  • Dagar fyllda av rörelse, aktiviteter och utflykter.
  • Noga avvägd balans mellan inom- och utomhustid.
  • Lekfulla och inspirerande lärmiljöer.
En tej som står i en mini-kiosk utomhus
3

Lärande

Genom att lekfullhet, projekt och undervisning vävs samman främjas barnens kunskapsutveckling. På så sätt väcker vi barnens nyfikenhet och naturliga lust att lära. Dessutom bygger våra engagerade pedagoger riktiga relationer till varje barn, vilket ger dem rätt möjligheter att hjälpa barnen utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

  • Lärande genom lek och kunskapsfrämjande undervisning.
  • Utvecklande projekt med utgångspunkt i barnens intressen.
  • Varierande metoder och verkliga exempel.
Ett barn som leker med modellera