Synpunkter och klagomål

Vi på Thoren Framtid strävar efter att hela tiden förbättra vår verksamhet. För oss är det därför viktigt att få veta vad du tycker om vår verksamhet. Här har du möjlighet att lämna ett klagomål om det är något som du anser brister. Du kan även lämna annan synpunkt eller ge beröm så klart!  
 Dekorativt element

1. Vänd dig först till förskolan

I första hand ska du vända dig till någon ur personalen på förskolan om du har synpunkter eller klagomål. Pedagoger och övrig personal på förskolan har alla ansvar för att ta emot synpunkter och klagomål. Kan personalen själv inte bemöta klagomålet så för de det vidare till rektor. Du kan även vända dig direkt till förskolans rektor och du finner kontaktuppgifterna till rektor på förskolans hemsida.

Du kommer att få en återkoppling från förskolan, av rektor eller annan personal, på hur ditt ärende har hanterats. Hur återkopplingen ser ut beror på ärende och ev åtgärder.

Du kan lämna klagomål både muntligt och skriftligt.

2. Lämna klagomål till huvudmannen

Om du inte är nöjd med hur förskolan har hanterat ditt klagomål kan du vända dig till huvudmannen. Din synpunkt kommer då att skickas direkt till huvudmannens kvalitetsavdelning, som ser till att ärendet utreds och återkopplas tillbaka till dig. Utredare av ärendet utses av ansvarig chef och kan vara någon på den aktuella enheten eller på en annan.

Du kan välja att vara anonym när du lämnar din synpunkt eller klagomål, men om du inte anger en kontaktuppgift så kan du inte att få återkoppling på ärendet.

Lämna synpunkt/klagomål
Har du gjort enligt ovan men ändå inte fått återkoppling?
Kontakta då vår kvalitetsavdelning direkt: kvalitet@thorengruppen.se

3. Lämna klagomål till din kommun

Har du gjort enligt ovan och ändå inte är nöjd med hur förskolan och Thoren Framtid har hanterat ditt klagomål kan du vända dig till din kommun. Du finner mer information om hur du gör detta genom att besöka kommunens hemsida eller genom att kontakta deras växel/servicecenter.

Kontakta oss direkt

Biträdande VERKSAMHETSCHEF
Viktoria Hassel
Skicka epost
Huvudkontor
Thoren Framtid HK
info@thorenframtid.se
Remontstråket 1
903 22, Umeå
HUVUDVÄXEL
010-33 10 600