Ansökan om plats

Ansökan görs till respektive förskolas barnkö. Nedan hittar du länkar till förskolornas köer. Anmäl ditt intresse till kön för den förskola som du vill att ditt barn ska gå på. När ni söker barnomsorgsplacering för barn 1-5 år måste ansökan göras via blankett. I Karlstad och Gustavsberg gör du det genom SchoolSoft.