Vi använder Tyra-appen!

Vi använder Tyra-appen!

 Dekorativt element

Detta är vårt verktyg som hjälper oss i vårt arbete med pedagogisk dokumentation dvs. uppföljning, utvärdering och utveckling i vår förskola.

Med Tyra-appen kan våra pedagoger enkelt dela dokumentation som bilder och förklarande texter. Tyra-appen fungerar också som en kommunikationsplattform mellan förskolan och hemmet och den ger pedagogerna, rektor och föräldrar helt nya möjligheter!

Nedan kan du läsa om alla de valbara funktioner som finns i Tyra-appen för er föräldrar.

• Enkelt följa barnets vardag i förskolan via en telefon, läsplatta eller dator.

• Få snabb och viktig information från avdelningen och/eller förskolan.

• Föra en dialog med barnets pedagoger om sådant som känns angeläget.

• Frånvaro anmäl ditt barn när det är sjukt eller ledigt.

• Skapa ett schema för ditt barn.

• Se fotografier på ditt barn och följa barnets läroprocesser.

• Möjlighet att ladda hem barnets/barnens digitala portfolio.

 Dekorativt element

Fler nyheter

Det finns inga nyheter att visa