Frågor och svar

Här svarar vi på de vanligaste frågorna.
Om du har fler frågor kan du kontakta oss på info@thorenframtid.se – vi hjälper dig mer än gärna!
Pratbubbla med texten "Kontakta oss direkt om du har frågor!"

Hur ansöker jag till er förskola?

För att få en plats på förskolan behöver du göra en elektronisk föranmälan till vår kö. Föranmälan är inte bindande men viktig då datum för föranmälan är ett av de kriterier som Skolverket ger oss tillåtelse att använda när vi antar barn till vår förskola. Länken till ansökningsformuläret hittar du här.

Hur arbetar ni mot mobbning?

Vi tolererar inte någon form av kränkande behandling och har nolltolerans mot mobbning. Vi tränar förskolebarnen på att kommunicera och hur de ska bete sig i olika sociala sammanhang. Ett av våra mål är att alltid utveckla goda relationer inom förskolan. Personalens och barnens bemötande är där grunden till en härlig stämning. Dessutom är barn och vuxna tillsammans hela tiden.

Var äter barnen sina måltider?

De äter sina kostnadsfria luncher på förskolan. Vi följer skollagen som säger att barnen ska erbjudas näringsrika måltider. Lunchen är något vi prioriterar så att förskolebarnen får den energi de behöver för att klara dagen.

Följer ni den nationella läroplanen?

Ja, givetvis efterlever vi kraven i den nationella läroplanen och följer de lagar/förordningar som finns för förskolan.