Företaget bakom Thoren Framtid

ThorenGruppen är ett norrländsk familjeägt utvecklingsföretag, grundat 1999, och har i dag drygt 2000 medarbetare. Vi arbetar med utbildning och kompetensutveckling över hela Sverige i ett nära samarbete med näringsliv och yrkesliv.
 Dekorativt element

Thoren Framtid startades år 2014 i Karlstad och växte med ytterligare 10 grundskolor och 3 förskolor år 2015. Tanken bakom Thoren Framtid har från start varit att på bästa sätt förbereda barn och elever för framtiden genom ett verkligt, personligt och digitalt lärande.

ThorenGruppen är i dag en av Sveriges största friskolekoncerner i Sverige. Den största delen av vinsten återinvesteras i verksamheterna, något som har gett resultat. Att driva skolor är ett stort samhällsansvar och vi vill hela tiden förbättra oss. Vårt kvalitets- och utvecklingsarbete fortsätter med målsättningen att fortsätta vara ett tryggt och stabilt företag inom branschen och för de vårdnadshavare, barn och elever som väljer oss.

FAKTA OM THORENGRUPPEN

  • Vi är inget riskkapitalbolag.
  • Vi är ett familjeföretag.
  • Vi betalar all skatt i Sverige.
  • Vi återinvesterar den största delen av vinsterna i våra verksamheter.
Läs mer på thorengruppen.se