Välkommen till Neilos!

Välkommen till Neilos!

 Dekorativt element

På Neilos lägger vi stor vikt på att undervisa barnen i människors lika värde.

Barnen lär sig att ha respekt och förståelse för varandra och de mänskliga rättigheterna. Detta anser vi är extra viktigt då Olympen är en internationell och mångkulturell förskola. Vi lägger även stor fokus på̊ barnens trivsel och välbefinnande. Hos oss på̊ Neilos ska ditt barn känna sig tryggt och älskat.

Barnkonventionen ligger till grund för vår undervisning både praktiskt och teoretiskt. Vårverksamhet utgår ifrån dess riktlinjer i de planerade aktiviteterna.

Vi jobbar utifrån ett veckoschema som inkluderar allt ifrån rörelse och utflykter till ABC och vårt alltid lika uppskattade fredags disco! All vår undervisning grundar sig i läroplanen och de mål som är uppsatta.

 Dekorativt element

Fler nyheter

Exempel på veckoschema måndag till fredag.

Välkommen till Iris!

Hos oss på Iris jobbar vi mycket med olika versioner av kommunikation.

Läs mer
Ett barn gör handavtryck på ett papper med hjälp av en pedagog.

Välkommen till Gaia!

Språkutveckling genom estetiska uttryck.

Läs mer