Hermes, Sveatorn

Hermes, Sveatorn

 Dekorativt element

På Hermes arbetar vi just nu med projekt naturkunskap och matematik. Hur detta ter sig för de minsta barnen, som vi har på Hermes ser olika ut.

Vi har låtit projektets gång fortlöpa enligt ett rhizomatiskt lärande. Alltså att lärandet ständigt är i rörelse, nytt och på väg!

Vi startade projektet i samklang med den årstid som rådde, alltså hösten. Och idag är vår projektvägg fullproppad av diverse saker som skett under projektets gång. 

Eftersom att projektet omfamnar naturkunskap och matematik, så har vi på Hermes, som består av förskolans yngsta barn – valt att fokusera på årstiderna samt djur och växter. Vi har som sagt, låtit hösten genomsyra utbildningen eftersom att det är just hösten som knackar på vår dörr just nu.  

Vi har plockat höstlöv, målat diverse löv i höstens färger, samtalat om formerna på löven och även bakat in sånger om hösten under dessa skapandetillfällen. Vi har även odlat, för att slå fast på målet för förskolan som berör att barnen skall få möjlighet att få insikt i processer i naturen. Tillsammans har vi även skapat flera höstträd inne i miljön, med löv vi plockat tillsammans. 

Utforskandet har sedan naturligt överskridit till ett intresse hos barnen kring de växter samt djur som lever i Sverige. 

Allt vi gör på avdelningen förankrar vi i förskolans läroplan. I barnens utbildning här på Hermes så förhåller vi pedagoger oss på ett medforskande sätt. Där vi följer det som faller inom ramen för barnens intresse. 

Vi försöker att hålla oss på en nivå som är spännande för barnen. Där är vi även ’’vakna’’ på att lärandet kan uppstå precis när som helst. Både i de planerade och de spontana aktiviteterna. 

 Dekorativt element

Fler nyheter

Ballonger i pastellfärger.

Invigning 18 oktober

Vi har haft invigning på förskolan för att fira att vi nu heter Thoren Framtid Svea Torn 🥳💖💜

Läs mer